Tumblelog by Soup.io
  • amoybill
  • nosceteipsum
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

6410 7704
tylu nas...
Reposted byisilracosdziwnegoeverybodyliessothershenamehercarmenerrortryagainwhoisjimmylekkaprzesadaataga
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viabloodywrists bloodywrists
5303 0f24 500
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabloodywrists bloodywrists
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viabloodywrists bloodywrists
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viabloodywrists bloodywrists
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabloodywrists bloodywrists
6148 68c4 500
Reposted fromtake-care take-care

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viabloodywrists bloodywrists
Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ile coś było warte.
— Haruki Murakami
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
6151 6590 500
Reposted fromtake-care take-care
1661 8ff8 500
Reposted fromfoina foina viatheatreofdream theatreofdream
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
2130 d231
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...